Stocktrading Binära optioner

Binära optioner

Binära optioner är numera förbjudna inom EU. De förbjöds för att skydda handlare eftersom många inte förstod riskerna med binära optioner och förlorade mycket pengar. Det fanns också många oseriösa aktörer på marknaden. Det är fortfarande lagligt för dig att handla med binära optioner om du så önskar. Men mäklare får ej längre erbjuda eller marknadsföra dessa optioner på den Svenska marknaden. Detta kan göra det svårt att hitta en seriös mäklare att handla hos.

Binära optioner är en typ av finansiella instrument som har ett dåligt rykte men som kan vara mycket användbara för att hedga positioner och för att dra nytta av visa marknadsrörelser. Eftersom handel med binära option är mycket riskfylld, du riskerar alltid att förlora hela din insats, så avråder jag alla oerfarna handlare från att använda sig av binära optioner. Oerfarna handlar bör till stor grad undvika att spekulera på kortsiktiga kursrörelser och istället fokusera på mer långsiktiga investeringar. Detta gör binära optioner till ett mycket dåligt val för oerfarna handlare.

Observera att det finns många oseriösa aktörer på marknaden och om du vill börja handla med binära optioner så bör du ta dig tid att hitta en seriösa mäklare som inte kommer försöka lura dig på pengar. Du kan läsa mer om varningstecken på att en mäklare är oseriös längre ner. Det finns många webbsidor som kan hjälpa dig att hitta en pålitliga sida. Jag rekommenderar personligen den brittiska sidan binaryoptions.co.uk. Det är en av de bästa sidorna som finns om binära optioner. Om du föredrar information på svenska så rekommenderar jag denna sida om binära optioner. Det är den bästa svenska sidan på ämnet även om den inte är lika bra som den engelska.

Vad är en binära option

En binär option är en option som låter dig tjäna stora pengar genom att förutsäga framtida kursrörelser. Om du har rätt så tjänar du en relativt hög avkastning. Om du har fel så är optionen värdelös och du har förlorat hela din insats. Huruvida en binär option mognar i  eller utanför pengarna beror på hur marknadsvärdet på det underliggande instrumentet rör sig under optionens löptid. En binär option kan t.ex. vara baserad på aktier, råvaror, olika index eller valutapar.

Är binära optioner en bluff

Nej binära optioner är inte en bluff. De är ett instrument som gör det möjligt att tjäna pengar om man förstår hur de fungerar och är duktig på att förutsäga marknadsrörelser. Om man bara köper slumpvis utvalda optioner så kommer man troligen att förlora pengar.

Med detta sagt så finns det en rad oseriösa aktörer på marknaden som lurar sina kunder på deras pengar. Dessa mäklare har gett binära optioner ett mycket dåligt. Många av dessa bluff mäklare har varit baserade i Israel.

Binära optioner är inte en bluff om du tar dig tid att hitta en ärlig mäklare såsom t.ex. IG index. IG index kallar sina binära optioner för Digital100 optioner för att distansera sig från oseriösa aktörer på marknaden.

Kan man tjäna pengar på binära optioner

Ja. Man kan tjäna pengar på handeln med binära optioner. Man kan dock inte förvänta sig att tjäna pengar på varje transaktion. Det är inte ett realistiskt mål att tro att man skall tjäna pengar på varje transaktion. Ditt mål skall istället vara att tjäna pengar på mer än hälften av alla optioner du köper. Att tjäna pengar på tillräckligt många optioner för att du skall gå plus varje månad.

Om du vill tjäna pengar på binära optioner så krävs det att du spenderar mycket tid med att analysera marknaden och att du blir mycket bra på att förutse marknadsrörelserna för det instrument du handlar med. Det är ofta bra att specialisera sig på en specifik typ av binära optioner. Detta då det är lättare att korrekt förutse marknadsrörelser om man fokuserar på ett enskilt instrument som man kan allt om.

Det finns inga gränser för hur mycket pengar man kan tjäna på binära optioner.

Begränsa den risk du utsätter dig för

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg att binära optioner är ett sätt att spekulera på marknaden som är förknippat med hög risk. Du bör därför bara avsätta en mindre del av ditt sparkapital till handel med binära optioner. Om du är duktig på det så kommer pengarna på ditt konto snabbt att växa. Om du är mindre framgångsrik så begränsar du dina förluster genom att du bara sätta av en mindre del av ditt kapital för denna handel. Jag rekommenderar att man satsar max 2% av sitt sparkapital på binära optioner och om man förlorar dessa pengar så skall man inte sätta in mer. På detta sätt riskerar du inte att göra någon bestående skada på ditt sparande genom att handla med dessa högriskinstrument.