Stocktrading Internationella börser

Internationella börser

Exempel på internationella börser. Det finns fler.

De flesta svenska mäklare erbjuder handel på en lång rad olika internationella börser. Exakt vilka börser du kan handla på kan variera mellan olika mäklare. Om du vill handla på en viss börs är det därför viktigt att försäkrar dig om att en viss mäklare erbjuder handel på just den börsen innan du registrerar dig hos mäklaren. De flesta svenska nätmäklarna gör det möjligt att handla på internationella börser online i deras plattform. Det är dock vanligt att de erbjuder handel på ännu fler börser om man ringer dem och ber dem genomföra en transaktion. Att lägga en transaktion via telefon är vanligtvis dyrare än att göra det online. Detta beror på att telefonordrar måste behandlas manuellt medan online ordrar behandlas automatisk.

Bör man handla på utländska börser?

Det finns inget korrekt svar på denna fråga. Detta finns många bra bolag att investera i utanför den svenska börsen. Utländska aktier som är populära bland svenska investerare inkluderar t.ex. APPLE, GOOGLE och COCA COLA.

Med detta sagt så behöver de flesta sparare inte leta utanför Stockholmsbörsen för att hitta bra investeringar. Stockholmsbörsen erbjuder många bra aktier och det kan som svensk investerare vara lättare att hålla sig insatt i svenska företag är det är i internationella företag. Om man investerar i svenska bolag behöver man bara beakta aktiekursens utveckling medan man om man investerar utanför Sverige även måste beakta valutakursen och andra externa faktorer. Du kan läsa mer om detta längre ner i artikeln.

Huruvida man vill investera utanför Sverige är med andra ord till stor del en individuellt fråga. Vissa skulle säga att detta bidrar till ökar diversifiering men det innebär också ökade risker så nettoeffekten av detta är liten.

Dyrare handel

Om du vill handla med aktier på internationella börser måste du räkna med att betala högre courtage än du gör på Stockholmsbörsen. Detta är särskilt sant om du är en småsparare som drar nytta av mäklarnas gratis handel. Denna gratis handel avser ofta bara Stockholmsbörsen.

Hur högt courtaget är varierar från börs till börs och beroende på om du kan handla online eller måste ringa en mäklare för att genomföra transaktionen.

Tänk på att högre courtage kan göra det svårare att tjäna pengar. Detta är speciellt sant för småsparare vid höga minimum courtage.

Extra risker om man handlar internationellt

Om du investerar på internationella börser så måste du beakta extra risker som du inte måste beakta om du investerar på Stockholmsbörsen. Den viktigaste av dessa risker är den tidigare nämnde valutarisken. Den svenska valutan förändras alltid i värde gentemot andra valutor. Detta påverkar avkastningen du får på utländska aktier. Låt oss titta på ett exempel:

Du köper hundra Amerikanska aktier för 1000 dollar vilket vid denna tidpunkt motsvarar 8 000 kr. Du säljer aktierna ett halvår senare till samma värde men nu är 1 dollar värd 9 kr vilket innebär att du har tjänat 1000 kr trots att aktiernas värde i dollar är oförändrat. Om dollarkursen i stället hade gått ner till 7 kr så hade du förlorat 1000 kr trots att aktier inte hade minskat i värde.

Om värdet på den utländska valutan går upp så tjänar du med andra ord extra pengar på din investering. Om den å andra sidan går ner så kan det äta upp en del av din vinst eller t.o.m. orsaka en förlust. Eftersom värdet på den svenska valutan under de senaste åren har varit relativt volatil så kan valuta förändringar ha stor påverkan på värdet på dina utländska aktier.

Andra risker som du måste beakta om du investerar i utlandet som du inte måste bry dig om när du investerar i Sverige inkluderar t.ex. den politiska och ekonomiska situationen i landet där du investerar. Detta kan vara svårare att göra i utlandet eftersom man då måste förlita sig på medias rapportering till skillnad från i Sverige där man själv är en del av samhället och kan se vad som händer.

Andra regler i andra länder

Andra länder kan ha olika regler och traditioner när det kommer till aktiehandel. Detta är något du måste veta för att kunna värdera aktier korrekt. Det är t.ex. vanligt att amerikanska företag delar ut pengar till sina ägare varje kvartal istället för varje år. Visa företag gör det varje månad. När du tittar på ett företag är det därför mycket viktigt att du vet vilken period en utdelningssiffra avser. Om du inte vet kan du över eller underskatta aktiens värde. Detta är dock bara ett av många exempel på saker som kan påverka värdet på en aktie.