Stocktrading Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen

Den största svenska börsen är Nasdaq Stockholm. Börsen kallas dock mer ofta för Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är sedan 2008 en del av NASDAQ. NASDAQ är ett börsnoterat bolag vars aktier finns tillgängliga för handel på NASDAQ börsen. Stockholmsbörsen består av ett antal olika börslistor varav den mest kända är storbolagslistan där man hittar bolag såsom Ericsson, Nordea och Securitas. Handel med aktier på Stockholmsbörsen genomförs elektroniskt och det är möjligt att handla för mycket små courtage om man väljer att handla med en nätmäklare. Både Nordnet och Avanza erbjuder gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen. Gratis handel är bara tillgänglig för småsparare.

Stockholmsbörsen innehåller en stor rad aktier som är bra långsiktiga investeringar och Stockholmsbörsen storbolagslista är oftast bästa stället att börja investera när man först börjar handla med aktier. Det finns en lång rad bra utdelningsaktier på Stockholmsbörsen.

Börsens historia

Stortorget i Stockholm har varit en marknadsplats sedan 1600 talet. På 1760 talet bestämdes det att det skulle byggas ett börshus på platsen. Börshuset stod klart 1778. Ursprungligen handlades dock mycket mer än bara värdepapper i börshuset. Andra varor stod för en betydligt större del av omsättningen. Det tog mycket lång tid innan någon större mängd aktier började handlas på börsen. På 1850 talet fanns t.ex. 6 aktier på Stockholmsbörsen. 1863 hölls den första fondbörsauktionen efter att C.G. Hierzéel anskaffat tillstånd för att hålla fondbörsauktioner. Börsen dominerades av några få aktörer och det skulle dröja tills 1900talet innan volymerna började öka. Volymen ökade sedan snabbt tills 1929 års börskrasch då volymerna minskade kraftigt igen. Börsen återhämtade sig inte förrän på 50talet. Börsen växte sedan kraftigt under 80 och 90 talet när aktier blev mer populära bland det svenska folket. 1998 gick Stockholms Fondbörs AB och OM Stockholm AB samman och bildade OM Stockholmsbörsen AB.

Under 2000talet förvärvade Stockholmsbörsen Köpenhamns och Helsingforsbörserna. De försökte även förvärva Londonbörsen men misslyckades. 2008 köptes börsen av Nasdaq.

Om bolagen på börsen

Alla aktiebolag som vill lista sina aktier på Stockholmsbörsen måste nå upp till de krav som ställs och förbinder sig att följa vissa regler. Bolagen måste ha en etablerad historia, en viss omsättning, bra bokföring och en viss ägarspridning. Reglerna som bolagen måste följa när de är listade på börsen är designade för att skydda dig som investerare.

På Stockholmsbörsen hittar du många av Sveriges största och mest välkända bolag listade. På småbolagslistorna hittar du lite mindre bolag som förhoppningsvis kommer växa till sig och flytta till storbolagslistan om några år. Det är dock långt ifrån alla bolag som gör det. Vissa blir uppköpta, vissa fortsätter att gå bra men växer sig aldrig stora nog för att listas på storbolagslistan och andra krymper.