Stocktrading Frågor och svar om ISK

Frågor och svar om ISK

Kan jag ha vilka aktier som helst i ett ISK?

Nej, lagen har vissa regler som måste följas för de finansiella instrument (t ex aktier) som sparas i ett ISK. De finansiella instrumenten måste handlas på en reglerad marknad (var som helst i världen) eller på en MTF-plattform (inom EES).

Vidare finns specialregler som gäller för kvalificerade andelar i fåmansföretag och för aktier i aktiebolag där du direkt eller indirekt äger mer än tio procent av rösterna eller kapitalet. Mer information om detta finns hos Skatteverket.

isk

Får jag har flera ISK?

Ja, det är tillåtet att ha flera stycken ISK.

Det finns många banker och finansiella institutioner som låter dig ha ett ISK hos dem, och deras regler och villkor skiljer sig sinsemellan så i vissa situationen är det en mycket god idé att ha investerarsparkonton hos flera olika företag. Det kan till exempel vara så att ett företag tar ut väldigt låga avgifter för aktiehandel medan ett annat erbjuder handel med en viss sorts värdepapper du är intresserad av.

Svensk lag innehåller inte någon begränsning för hur många ISK en privatperson kan ha.

Vilken bank erbjuder det bästa ISK Kontot?

Olika banker erbjuder olika villkor för sina ISK konton. Vissa låter dig handla med en stor mängd olika finansiella instrument medan andra bara erbjuder ett mycket begränsat antal instrument att handla med.  Det finns ISK konton som bara låter dig handla med ett enda finansiellt instrument. Savr ISK konto är ett exempel på detta.

Vilket ISK konto som är bäst beror på hur mycket pengar du vill spara och vad du vill spara i.  Man kan inte säga att ett visst ISK konto alltid är bäst.  Generellt kan dock sägas att det bästa investeringssparkontot vanligtvis är Avanza eller Nordnet ISK konto.  Båda dessa nätmäklarna låter dig handla med ett mycket stort utbud finansiella instrument och tar ut mycket låga avgifter. Båda låter småsparare handla helt gratis. Ett tips kan vara att öppna ett konto hos båda för att maximera hur mycket du kan handla gratis.

Kan mitt företag ha ett investerarsparkonto?

Nej, det är bara privatpersoner (och dödsbon) som kan äga ett ISK.

Kan jag och min kompis skaffa ett ISK ihop?

Nej, det kan bara finnas en ägare per ISK.

Kan jag ha utländsk valuta i ett ISK?

Ja, du kan ha både svenska kronor och utländsk valuta i ett ISK.

Jag har sålt aktier med vinst i mitt ISK – måste jag ta upp det i deklarationen?

Nej, en av fördelarna med ett ISK är att du slipper ta upp vinster i deklarationen. Istället betalar du en schablonskatt som räknas fram baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK.

Grundtanken med ett ISK är att det ska vara enkelt för privatpersoner att handla med aktier och fonder.

Värdet på tillgångarna i mitt ISK har sjunkit under året – måste jag betala skatt ändå?

Ja, det måste du. Skatten beräknas på värdet av tillgångarna i ditt ISK. Att värdet är lägre i år än förra året tar inte bort din skattskyldighet.

Förlorar jag min rösträtt på bolagsstämman om jag lägger aktierna i ett ISK?

pengarNej, det gör du inte. Du är fortfarande registrerad ägare till aktierna när de ligger i ditt ISK, och du har rösträtt på bolagsstämman om aktierna innebär sådan rätt.

Kan en omyndig person ha ett ISK i eget namn?

Ja, även en person under 18 år kan ha ett investerarsparkonto.

Värt att tänka på är dock att det finns lagar att ta hänsyn till vad gäller pengar och andra tillgångar som ägs av en minderårig person. Det finns till exempel vissa sorters finansiella instrument som inte får köpas för en omyndig persons pengar, oavsett om det sker i ett ISK eller ej.

Min bank vägrar låta mig ha terminskontrakt i mitt ISK – får de göra så?

Ja, det får de.

Lagen för ISK anger bara ett ramverk för vad som får sparas i ett ISK. Banker och finansiella institutioner som erbjuder ISK kan välja att i sina användaravtal ha striktare (men inte lösare) regler än vad lagen anger. En bank kan alltså genom användaravtalet begränsa vad du kan ha i ditt ISK hos just denna bank. Om du inte är nöjd med reglerna hos din bank, ta en titt på vad konkurrenterna erbjuder och överväg att öppna ett nytt ISK hos någon av dem.  Det finns ingen lag som säger att du inte får ha investerarsparkonton hos många olika företag.