Stocktrading Marknadsplatser

Marknadsplatser

Det finns en lång rad olika börser och marknadsplatser där man kan köpa och sälja aktier. Olika börser tenderar att innehålla företag från ett specifikt geografiskt område eller inom en viss bransch. Det är sällsynt att börser enbart innehåller en viss typer av bolag men det är relativt vanligt att de har ett visst fokus. Exempel på detta inkluderar t.ex. att Nasdaq till stor del består av teknologiaktier och att Torontobörsen har ett mycket stort antal gruv- och råvarubolag listade.

Som svenskt bör du i första hand investera på Stockholmsbörsens storbolagslista. Detta då denna innehåller stora stabila bolag som är relativt säkra investeringar. Anledningen till att jag rekommenderar att du investerar på den svenska börsen är att det ofta är lättare att hålla reda på vad som händer och vilka regler som gäller om man håller sig till Stockholmsbörsen. Det kan vara svårare att hålla reda på vad som händer på utländska börser. En annan anledning att jag rekommenderar att du investerar på den svenska börsen är att du då inte utsätter dig för någon valutarisk. Om du väljer att investera på en utländsk börs så kan förändringar i växelkurs radera ut din vinst även om aktien går upp. Förändringar i valutakursen kan även hjälpa dig om den andra valutan stiger i värde gentemot den svenska kronan. Utländska investerar är dock alltid förknippade med större osäkerhet och därmed större risker.

Här nedan kommer jag ge några exempel på olika marknadsplatser och vad man skall tänka på innan man börjar handla på någon av dem.

  • Stockholmsbörsen: Stockholmsbörsen är som tidigare nämnt ett mycket bra alternativ för oerfarna handlare som vill investera i aktier utan att utsätta sig för alltför mycket risk. NordNet och Avanza låter småsparare handla på Stockholmsbörsen helt gratis. Läs mer här.
  • Aktietorget: Aktietorget är en annan svensk marknadsplats för värdepapper. Aktietorget listar primärt mindre bolag och har inte lika strikta krav som Stockholmsbörsen. Nästan alla bolag på Aktietorget har ett marknadsvärde på mindre än 1 miljard kronor och de flesta är värda mindre än 100 miljoner. Det finns många bolag som bara är värda några få miljoner. Jag avråder från handel på denna börs då handel med så små bolag kan vara mycket riskfylld. Läs mer här.
  • Londonbörsen: Londonbörsen är en stor börs med många listade bolag. De har relativt strikta krav för att bolag skall få registreras. Det finns många bra bolag att investera i på Londonbörsen men om man vill investera i dem måste man beakta valutarisken. De närmaste åren kommer även osäkerheterna kring BREXIT innebära ökad risk för investeringar i pund.
  • Nasdaq: Nasdaq är en stor amerikansk börs som äger Stockholmsbörsen. Nasdaq har ett mycket stort antal bolag listade. Börsen är i första hand hem till aktier inom teknologi och internet segmentet. Riskfaktorn skiljer sig väldigt mycket mellan olika bolag på Nasdaq. Detta beror på att börsen listar både väletablerade företag och start ups som värderas utifrån vad investerar tror att de kommer tjäna i framtiden även om bolagen fortfarande går med förlust. Det är mycket viktigt att du analyserar alla aktier på denna börs innan du köper dem och själv bestämmer om du vill ta risken.
  • Dow Jones: Dow Jones är mer populärt känd som New York Börsen. Det är en av världens mest kända börser och många kända företag såsom Coca Cola, GM och Ford är börslistade här. Det är en bra börs att handla på om man letar stabila aktier med låg risk men är villig att acceptera valutarisken.
  • Frankfurtbörsen: Frankfurtbörsen är en tysk börs som är en av de största i Europa. Börsen är populär bland svenska investerare som vill sprida sin investeringar utan för Sverige och USA.