Stocktrading Riskhantering

Riskhantering

Alla som handlar med aktier och andra finansiella instrument bör sätta sig in i riskhantering. Det finns en lång rad olika tekniker som man kan använda sig av för att minska sina risker. Ett exempel på detta kan du hitta här där jag beskriver hur jag använder binära optioner och CFD:er för att minska mina riskerna när jag handlar med dessa mycket riskfyllda instrument.

Att du är en småsparare som vill investera passivt med ett långsiktigt perspektiv innebär inte att du inte behöver ha grundläggande kunskap om riskhantering. Du bör alltid försöka minimera dina risker. Detta är sant även om du investerar i lågrisk investeringar. Om du vill handla med högriskinstrument bör du dock kunna mycket mer om riskhantering än en vanlig småsparare måste kunna.

På denna sida kommer vi att gå igenom grundläggande riskhanteringsstrategier som alla skall kunna. Om du vill investera i mer riskfyllda finansiella instrument såsom CFD:er och över/under optioner (binära optioner) så bör du lära dig mer om avancerade riskhanteringsmetoder.

De tekniker som jag lär ut nedan är designade för att minimera din risk.

Lär dig fundamental analys

Det kan vara mycket farligt att bara lita på de investeringsråd som ”experter” i tidningar och tv ger. Det samma gäller för rekommendationer som man får från en banktjänsteman. Du bör därför så tidigt som möjligt lära dig  hur du själv kan använda dig av fundamental analys för att se om ett bolag verkar vara en bra investering. Fundamental analys använder företagets historia och omvärldsdata för att försöka förutser hur en aktie troligen kommer utvecklas på längre sikt.

Lär dig om viktiga nyckeltal såsom P/E, skuldsättningsgrad, soliditet och historisk utdelning för att se om bolaget är hälsosamt eller om det verkar finnas problem i verksamheten. De flesta nyckeltal är mycket enkla att förstå och finns redan uträknade för alla börsbolag. Du behöver med andra ord inte lära dig att räkna ut dem utan bara att tolka den.

Det är också mycket bra om du sätter dig in i ett företags marknad och hur den utvecklas innan du köper en aktier. Om du spenderar en halvtimme på att undersöka en aktie kan du ofta få en grundläggande bild av hur aktiens förutsättningar ser ut och du kan därefter välja om du vill investera i den eller inte.

Var försiktig med information online

Var försiktig med den information du får från forum och bloggar. Det finns många som bara kan se uppsidan i sin aktie eller som vill försöka ”prata upp” en aktie för att tjäna pengar. Lyssna på argumenten men aldrig slutsatserna när du läser på forum. Nå dina egna slutsatser.

Använd de verktyg som mäklaren ger dig

Svenska aktiemäklare ger dig en rad verktyg som du kan använda för att minska de risker du utsätter dig för när du handlar med aktier. Ett bra exempel på detta är stop loss funktionen. Denna funktion säljer automatiskt dina aktier om aktiekursen sjunker till ett visst värde. Detta begränsar nedsidan om aktiekursen skulle sjunka.

Diversifiera din portfölj

Investera aldrig alla dina pengar i bara en eller ett fåtal aktier. Det spelar ingen roll hur hög risk en aktie har. Det är alltid säkrare att investera i många olika aktier än det är att investera i en. Det finns alltid en liten risk att en oförutsett händelse kommer påverka ett bolags aktiekurs. Detta kan t.ex. vara att bolaget får oväntade ekonomiska problem eller att en utomstående händelse påverkar det ekonomiska klimatet för ett bolag. En händelse av denna typ kan dramatisk sänka aktiekursen hos ett visst bolag. Risken för att denna typ av händelser skall drabba flera av de bolag du har i din portfölj är mycket mindre än att ett bolag kommer att drabbas. Om ett av bolagen i din portfölj drabbas så sjunker det i värde men den påverkan det får på din portfölj är förhoppningsvis relativt liten och vägs förhoppningsvis upp av att andra bolag går upp.

Försök att diversifiera dina investering till olika bolag i olika branscher. Om du bara köper olika aktier inom en bransch så utsätter du dig fortfarande för en relativt stor risk. Detta eftersom en enskild händelse lätt kan påverka en hel bransch.

Undvik aktier med låg likviditet

Aktier med låg likviditet kan vara mycket svåra att sälja om aktien börjar gå ner. Detta gör att man kanske inte kan likvidera sin position vid en krasch utan måste åka med till botten om man inte är en av de få som har tur nog att lyckas sälja sina aktier. Det är inte ovanligt att aktier med låg likviditet helt saknar köpare vid en börskrasch. Du kan bli stående med aktier som du inte kan sälja när du behöver pengar.

Det finns ett undantag från denna regel och detta är vid en börskrasch då bristen på köpare kan göra det möjligt att plocka upp aktier till väldigt bra pris från desperata säljare. Aktier som man kan sälja senare när marknaden har återhämtat sig. Du bör bara använda dig av denna teknik om du kan sitta på aktierna minst två år innan du försöker sälja dem.

Undvik högriskaktier

Undvik att investera en alltför stor del av din portfölj i högriskaktier. Högriskaktier kan ge en bra avkastning och kan vara en trevlig krydda i portföljen men de bör inte utgöra en alltför stor del av din totala portfölj. Det är också viktigt att du diversifierar dina investeringar i denna typ av aktier och inte bara investerar i  högriskaktier.